Arabiska för sjungande

ghinaa'
ﻏِﻨَﺎﺀ
sjungande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för sjungande uttalas ghinaa' och skrivs ﻏِﻨَﺎﺀ.

Om ljudfilerna
Kategori: musik
Ordklass: substantiv.

Så används ordet sjungande

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sjungande består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, nun som skrivs och uttalas n och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sjungande

Alla bokstäver i sjungande

ﻏِﻨَﺎﺀ
ﻏـ
ـﻨـ
ـﺎ
 
ﻏـ
ـﻨـ
ـﺎ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
 
ghayn
gh
nun
n
alef
hamza
'
 
 
Det arabiska ordet för sjungande består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven hamza som skrivs ﺀ och uttalas '. Ordet skrivs därför ﻏِﻨَﺎﺀ och uttalas ghinaa'.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver