Arabiska för avhållsamhet, dygd, kyskhet

3afaaf
ﻋَﻔَﺎﻑ
avhållsamhet, dygd, kyskhet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för avhållsamhet, dygd, kyskhet uttalas 3afaaf och skrivs ﻋَﻔَﺎﻑ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avhållsamhet, dygd, kyskhet består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, fa som skrivs och uttalas f och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i avhållsamhet, dygd, kyskhet

ﻋَﻔَﺎﻑ
ﻋـ
ـﻔـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﻔـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
ayn
3
fa
f
alef
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för avhållsamhet, dygd, kyskhet består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﻔَﺎﻑ och uttalas 3afaaf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver