Arabiska för era, period, ålder

3ahd
ﻋَﻬﺪ
era, period, ålder – maskulinum singular

Det arabiska ordet för era, period, ålder uttalas 3ahd och skrivs ﻋَﻬﺪ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns era, period, ålder i:

3uhuud
ﻋُﻬُﻮﺩ
era, period, ålder – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet era, period, ålder

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet era, period, ålder består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, ha som skrivs och uttalas h och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med era, period, ålder

Alla bokstäver i era, period, ålder

ﻋَﻬﺪ
ﻋـ
ـﻬـ
ـﺪ
 
ﻋـ
ـﻬـ
ـﺪ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺪ
 
ayn
3
ha
h
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för era, period, ålder består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﻬﺪ och uttalas 3ahd.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för era, period, ålder

fa3l blir 3ahd

Vi har sett att det arabiska ordet för era, period, ålder skrivs ﻋَﻬﺪ och uttalas 3ahd. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är 3, h och d, blir ordet 3ahd.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som era, period, ålder