Arabiska för kruka, urna

jarra
ﺟَﺮَّﺓ
kruka, urna – femininum singular

Det arabiska ordet för kruka, urna uttalas jarra och skrivs ﺟَﺮَّﺓ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns kruka, urna i:

jiraar
ﺟِﺮَﺍﺭ
kruka, urna – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet kruka, urna

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kruka, urna består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, ra som skrivs och uttalas r och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kruka, urna

Alla bokstäver i kruka, urna

ﺟَﺮَّﺓ
ﺟـ
ـﺮ
 
ﺟـ
ـﺮ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺮ
ـﺔ
 
jim
j
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för kruka, urna består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺟَﺮَّﺓ och uttalas jarra.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver