Arabiska för ackusativ, upprest

manSuub
ﻣَﻨﺼُﻮﺏ
ackusativ, upprest – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ackusativ, upprest uttalas manSuub och skrivs ﻣَﻨﺼُﻮﺏ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns ackusativ, upprest i:

manSuubaat
ﻣَﻨﺼُﻮﺑَﺎﺕ
ackusativ, upprest – maskulinum plural
Kategori: grammatik
Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet ackusativ, upprest

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ackusativ, upprest består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, Sad som skrivs och uttalas S och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ackusativ, upprest

Alla bokstäver i ackusativ, upprest

ﻣَﻨﺼُﻮﺏ
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺼـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺼـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﻮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
mim
m
nun
n
Sad
S
waw
w
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för ackusativ, upprest består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻨﺼُﻮﺏ och uttalas manSuub.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ackusativ, upprest

maf3uul blir manSuub

Vi har sett att det arabiska ordet för ackusativ, upprest skrivs ﻣَﻨﺼُﻮﺏ och uttalas manSuub. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är n, S och b, blir ordet manSuub.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ackusativ, upprest