Arabiska för kontor, position

manSab
ﻣَﻨﺼَﺐ
kontor, position – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kontor, position uttalas manSab och skrivs ﻣَﻨﺼَﺐ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns kontor, position i:

manaaSib
ﻣَﻨَﺎﺻِﺐ
kontor, position – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Så används ordet kontor, position

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kontor, position består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs ﻥ och uttalas n, Sad som skrivs ﺹ och uttalas S och beh som skrivs ﺏ och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kontor, position

Alla bokstäver i kontor, position

ﻣَﻨﺼَﺐ
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺼـ
ـﺐ
 
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺼـ
ـﺐ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
mim
m
nun
n
Sad
S
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för kontor, position består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻨﺼَﺐ och uttalas manSab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kontor, position

maf3al blir manSab

Vi har sett att det arabiska ordet för kontor, position skrivs ﻣَﻨﺼَﺐ och uttalas manSab. Ordet följer mönstret plats- och tidsnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3al och ordets rotbokstäver är n, S och b, blir ordet manSab.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kontor, position