Böjningsformer av verbet 'att recitera, sjunga'


nutid
dåtid
subjunktiv
jussiv
jag
'unshidu
أُنشِدُ
jag - nutid
'anshadtu
أَنشَدتُ
jag - dåtid
'unshid
أُنشِد
jag - subjunktiv
'unshid
أُنشِد
jag - jussiv
du (m)
tunshidu
تُنشِدُ
du (m) - nutid
'anshadta
أَنشَدتَ
du (m) - dåtid
tunshid
تُنشِد
du (m) - subjunktiv
tunshid
تُنشِد
du (m) - jussiv
du (f)
tunshidiina
تُنشِدِينَ
du (f) - nutid
'anshadti
أَنشَدتِ
du (f) - dåtid
tunshidii
تُنشِدِي
du (f) - subjunktiv
tunshidii
تُنشِدِي
du (f) - jussiv
han
yunshidu
يُنشِدُ
han - nutid
'anshada
أَنشَدَ
han - dåtid
yunshid
يُنشِد
han - subjunktiv
yunshid
يُنشِد
han - jussiv
hon
tunshidu
تُنشِدُ
hon - nutid
'anshadat
أَنشَدَت
hon - dåtid
tunshid
تُنشِد
hon - subjunktiv
tunshid
تُنشِد
hon - jussiv
vi
nunshidu
نُنشِدُ
vi - nutid
'anshadnaa
أَنشَدنَا
vi - dåtid
nunshid
نُنشِد
vi - subjunktiv
nunshid
نُنشِد
vi - jussiv
ni (m)
tunshiduuna
تُنشِدُونَ
ni (m) - nutid
'anshadtum
أَنشَدتُم
ni (m) - dåtid
tunshiduu
تُنشِدُوا
ni (m) - subjunktiv
tunshiduu
تُنشِدُوا
ni (m) - jussiv
ni (f)
tunshidna
تُنشِدنَ
ni (f) - nutid
'anshadtunna
أَنشَدتُنَّ
ni (f) - dåtid
tunshidna
تُنشِدنَ
ni (f) - subjunktiv
tunshidna
تُنشِدنَ
ni (f) - jussiv
de (m)
yunshiduuna
يُنشِدُونَ
de (m) - nutid
'anshaduu
أَنشَدُوا
de (m) - dåtid
yunshiduu
يُنشِدُوا
de (m) - subjunktiv
yunshiduu
يُنشِدُوا
de (m) - jussiv
de (f)
yunshidna
يُنشِدنَ
de (f) - nutid
'anshadna
أَنشَدنَ
de (f) - dåtid
yunshidna
يُنشِدنَ
de (f) - subjunktiv
yunshidna
يُنشِدنَ
de (f) - jussiv
ni två
tunshidaani
تُنشِدَانِ
ni två - nutid
'anshadtumaa
أَنشَدتُمَا
ni två - dåtid
tunshidaa
تُنشِدَا
ni två - subjunktiv
tunshidaa
تُنشِدَا
ni två - jussiv
de två (m)
yunshidaani
يُنشِدَانِ
de två (m) - nutid
'anshadaa
أَنشَدَا
de två (m) - dåtid
yunshidaa
يُنشِدَا
de två (m) - subjunktiv
yunshidaa
يُنشِدَا
de två (m) - jussiv
de två (f)
tunshidaani
تُنشِدَانِ
de två (f) - nutid
'anshadataa
أَنشَدَتَا
de två (f) - dåtid
tunshidaa
تُنشِدَا
de två (f) - subjunktiv
tunshidaa
تُنشِدَا
de två (f) - jussiv

Verb i dåtid böjs genom att slutet ändras.

Verb i nutid böjs genom att både början och slutet av ordet ändras.

Den vanligaste nutidsformen är imperfekt indikativ, den kallas jag bara nutid i tabellen ovan.

Subjunktiv (som även kallas imperfekt subjunkiv) används efter subjunktivpartiklarna att och kommer inte att.

Jussiv (som även kallas imperfekt jussiv) används bland annat efter partikeln lam för att negera dåtid.

Imperativ används vid uppmaningar.