Arabiska för observera

tafarraja
ﺗَﻔَﺮَّﺝَ
observera – dåtid han
yatafarraju
ﻳَﺘَﻔَﺮَّﺝُ
observera – nutid han

Det arabiska verbet för att observera skrivs ﺗَﻔَﺮَّﺝَ och uttalas tafarraja i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻔَﺮَّﺝُ och uttalas yatafarraju. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet observera består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ra som skrivs och uttalas r och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med observera

Alla bokstäver i observera

ﺗَﻔَﺮَّﺝَ
ﺗـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
ta
t
fa
f
ra
r
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för observera består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻔَﺮَّﺝَ och uttalas tafarraja.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för observera

tafa33ala blir tafarraja

Vi har sett att det arabiska ordet för observera skrivs ﺗَﻔَﺮَّﺝَ och uttalas tafarraja. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är f, r och j, blir ordet tafarraja.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som observera

Böjningsformer av observera

dåtid
nutid
han
tafarraja
ﺗَﻔَﺮَّﺝَ
han - dåtid
yatafarraju
ﻳَﺘَﻔَﺮَّﺝُ
han - nutid
hon
tafarrajat
ﺗَﻔَﺮَّﺟَﺖ
hon - dåtid
tatafarraju
ﺗَﺘَﻔَﺮَّﺝُ
hon - nutid
jag
tafarrajtu
ﺗَﻔَﺮَّﺟﺖُ
jag - dåtid
'atafarraju
ﺃَﺗَﻔَﺮَّﺝُ
jag - nutid