Arabiska för museum

mutHaf
ﻣُﺘﺤَﻒ
museum – maskulinum singular

Det arabiska ordet för museum uttalas mutHaf och skrivs ﻣُﺘﺤَﻒ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns museum i:

mataaHif
ﻣَﺘَﺎﺣِﻒ
museum – maskulinum plural
Kategori: kultur
Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet museum

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet museum består av de arabiska bokstäverna ta som skrivs och uttalas t, Ha som skrivs och uttalas H och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med museum

Alla bokstäver i museum

ﻣُﺘﺤَﻒ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﺤـ
ـﻒ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﺤـ
ـﻒ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
mim
m
ta
t
Ha
H
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för museum består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘﺤَﻒ och uttalas mutHaf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för museum

muf3al blir mutHaf

Vi har sett att det arabiska ordet för museum skrivs ﻣُﺘﺤَﻒ och uttalas mutHaf. Ordet följer mönstret passivt particip form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen muf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är muf3al och ordets rotbokstäver är t, H och f, blir ordet mutHaf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som museum