Arabiska för hantverk

tuHfa
ﺗُﺤﻔَﺔ
hantverk – femininum singular

Det arabiska ordet för hantverk uttalas tuHfa och skrivs ﺗُﺤﻔَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns hantverk i:

tuHaf
ﺗُﺤَﻒ
hantverk – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hantverk består av de arabiska bokstäverna ta som skrivs och uttalas t, Ha som skrivs och uttalas H och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hantverk

Alla bokstäver i hantverk

ﺗُﺤﻔَﺔ
ﺗـ
ـﺤـ
ـﻔـ
ـﺔ
 
ﺗـ
ـﺤـ
ـﻔـ
ـﺔ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺔ
 
ta
t
Ha
H
fa
f
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för hantverk består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺗُﺤﻔَﺔ och uttalas tuHfa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hantverk

fu3la blir tuHfa

Vi har sett att det arabiska ordet för hantverk skrivs ﺗُﺤﻔَﺔ och uttalas tuHfa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3la och ordets rotbokstäver är t, H och f, blir ordet tuHfa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hantverk