Arabiska för behov, krav

iHtiyaaj
ﺍِﺣﺘِﻴَﺎﺝ
behov, krav – maskulinum singular

Det arabiska ordet för behov, krav uttalas iHtiyaaj och skrivs ﺍِﺣﺘِﻴَﺎﺝ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet behov, krav består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, waw som skrivs och uttalas w och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med behov, krav

Alla bokstäver i behov, krav

ﺍِﺣﺘِﻴَﺎﺝ
ﺣـ
ـﺘـ
ـﻴـ
ـﺎ
 
ﺣـ
ـﺘـ
ـﻴـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
alef
Ha
H
ta
t
ya
y
alef
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för behov, krav består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven jim som skrivs ﺝ och uttalas j och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﺣﺘِﻴَﺎﺝ och uttalas iHtiyaaj.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver