Arabiska för fullständig

taamm
ﺗَﺎﻡّ
fullständig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fullständig uttalas taamm och skrivs ﺗَﺎﻡّ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fullständig består av de arabiska bokstäverna ta som skrivs och uttalas t, mim som skrivs och uttalas m och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fullständig

Alla bokstäver i fullständig

ﺗَﺎﻡّ
ﺗـ
ـﺎ
 
ﺗـ
ـﺎ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ta
t
alef
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för fullständig består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺎﻡّ och uttalas taamm.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver