Arabiska för olja

zayt
ﺯَﻳﺖ
olja – maskulinum singular

Det arabiska ordet för olja uttalas zayt och skrivs ﺯَﻳﺖ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns olja i:

zuyuut
ﺯُﻳُﻮﺕ
olja – maskulinum plural
Kategori: mat
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet olja

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet olja består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, ya som skrivs och uttalas y och ta som skrivs och uttalas t. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med olja

Alla bokstäver i olja

ﺯَﻳﺖ
ﻳـ
ـﺖ
 
ﻳـ
ـﺖ
 
ـﺰ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
 
zayn
z
ya
y
ta
t
 
 
Det arabiska ordet för olja består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺖ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺯَﻳﺖ och uttalas zayt.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för olja

fa3l blir zayt

Vi har sett att det arabiska ordet för olja skrivs ﺯَﻳﺖ och uttalas zayt. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är z, y och t, blir ordet zayt.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som olja