Arabiska för oliv

zaytuuna
ﺯَﻳﺘُﻮﻧَﺔ
oliv – maskulinum singular

Det arabiska ordet för oliv uttalas zaytuuna och skrivs ﺯَﻳﺘُﻮﻧَﺔ.

Om ljudfilerna
Kategori: mat
Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet oliv består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, ya som skrivs och uttalas y och ta som skrivs och uttalas t. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med oliv

Alla bokstäver i oliv

ﺯَﻳﺘُﻮﻧَﺔ
ﻳـ
ـﺘـ
ـﻮ
ﻧـ
ـﺔ
 
ﻳـ
ـﺘـ
ـﻮ
ﻧـ
ـﺔ
 
ـﺰ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﻮ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺔ
 
zayn
z
ya
y
ta
t
waw
w
nun
n
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för oliv består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺯَﻳﺘُﻮﻧَﺔ och uttalas zaytuuna.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver