Arabiska för blomkål

qarnabiiT
ﻗَﺮﻧَﺒِﻴﻂ
blomkål – maskulinum singular

Det arabiska ordet för blomkål uttalas qarnabiiT och skrivs ﻗَﺮﻧَﺒِﻴﻂ.

Kategori: mat
Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Alla bokstäver i blomkål

ﻗَﺮﻧَﺒِﻴﻂ
ﻗـ
ـﺮ
ﻧـ
ـﺒـ
ـﻴـ
ـﻂ
 
ﻗـ
ـﺮ
ﻧـ
ـﺒـ
ـﻴـ
ـﻂ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺮ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
qaf
q
ra
r
nun
n
beh
b
ya
y
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för blomkål består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻂ ) och uttalas T. Ordet skrivs därför ﻗَﺮﻧَﺒِﻴﻂ och uttalas qarnabiiT.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver