Arabiska för kameralins, lins

3adasa
ﻋَﺪَﺳَﺔ
kameralins, lins – femininum singular

Det arabiska ordet för kameralins, lins uttalas 3adasa och skrivs ﻋَﺪَﺳَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns kameralins, lins i:

3adas
ﻋَﺪَﺱ
kameralins, lins – femininum plural
Kategori: mat
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet kameralins, lins

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kameralins, lins består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, dal som skrivs och uttalas d och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i kameralins, lins

ﻋَﺪَﺳَﺔ
ﻋـ
ـﺪ
ﺳـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﺪ
ﺳـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺪ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺔ
 
ayn
3
dal
d
sin
s
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för kameralins, lins består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻋَﺪَﺳَﺔ och uttalas 3adasa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kameralins, lins

fa3ala blir 3adasa

Vi har sett att det arabiska ordet för kameralins, lins skrivs ﻋَﺪَﺳَﺔ och uttalas 3adasa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är 3, d och s, blir ordet 3adasa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kameralins, lins