Arabiska för hummus, kikärta

HummuSa
ﺣُﻤُّﺼَﺔ
hummus, kikärta – femininum singular

Det arabiska ordet för hummus, kikärta uttalas HummuSa och skrivs ﺣُﻤُّﺼَﺔ.

Om ljudfilerna
Kategori: mat
Ordklass: substantiv.

Så används ordet hummus, kikärta

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hummus, kikärta består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, mim som skrivs och uttalas m och Sad som skrivs och uttalas S. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hummus, kikärta

Alla bokstäver i hummus, kikärta

ﺣُﻤُّﺼَﺔ
ﺣـ
ـﻤـ
ـﺼـ
ـﺔ
 
ﺣـ
ـﻤـ
ـﺼـ
ـﺔ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺔ
 
Ha
H
mim
m
Sad
S
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för hummus, kikärta består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺣُﻤُّﺼَﺔ och uttalas HummuSa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver