Arabiska för uppfriskning

muraTTiba
ﻣُﺮَﻃِّﺒَﺔ
uppfriskning – femininum singular

Det arabiska ordet för uppfriskning uttalas muraTTiba och skrivs ﻣُﺮَﻃِّﺒَﺔ.

Kategori: mat
Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet uppfriskning består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, Ta som skrivs och uttalas T och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med uppfriskning

Alla bokstäver i uppfriskning

ﻣُﺮَﻃِّﺒَﺔ
ﻣـ
ـﺮ
ﻃـ
ـﺒـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﺮ
ﻃـ
ـﺒـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺔ
 
mim
m
ra
r
Ta
T
beh
b
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för uppfriskning består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣُﺮَﻃِّﺒَﺔ och uttalas muraTTiba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver