Arabiska för citron

laymuuna
ﻟَﻴﻤُﻮﻧَﺔ
citron – femininum singular

Det arabiska ordet för citron uttalas laymuuna och skrivs ﻟَﻴﻤُﻮﻧَﺔ.

Om ljudfilerna
Kategori: mat
Ordklass: substantiv.

Alla bokstäver i citron

ﻟَﻴﻤُﻮﻧَﺔ
ﻟـ
ـﻴـ
ـﻤـ
ـﻮ
ﻧـ
ـﺔ
 
ﻟـ
ـﻴـ
ـﻤـ
ـﻮ
ﻧـ
ـﺔ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﻮ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺔ
 
lam
l
ya
y
mim
m
waw
w
nun
n
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för citron består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻟَﻴﻤُﻮﻧَﺔ och uttalas laymuuna.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver