Arabiska för banan

mawza
ﻣَﻮﺯَﺓ
banan – femininum singular

Det arabiska ordet för banan uttalas mawza och skrivs ﻣَﻮﺯَﺓ.

Om ljudfilerna
Kategori: mat
Ordklass: substantiv.

Så används ordet banan

Alla bokstäver i banan

ﻣَﻮﺯَﺓ
ﻣـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﻮ
ـﺰ
ـﺔ
 
mim
m
waw
w
zayn
z
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för banan består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣَﻮﺯَﺓ och uttalas mawza.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver