Arabiska för dadel

tamra
ﺗَﻤﺮَﺓ
dadel – femininum singular

Det arabiska ordet för dadel uttalas tamra och skrivs ﺗَﻤﺮَﺓ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns dadel i:

tamr
ﺗَﻤﺮ
dadel – femininum plural
Kategori: mat
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet dadel

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dadel består av de arabiska bokstäverna ta som skrivs och uttalas t, mim som skrivs och uttalas m och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i dadel

ﺗَﻤﺮَﺓ
ﺗـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ـﺔ
 
ta
t
mim
m
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för dadel består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺗَﻤﺮَﺓ och uttalas tamra.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för dadel

fa3la blir tamra

Vi har sett att det arabiska ordet för dadel skrivs ﺗَﻤﺮَﺓ och uttalas tamra. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är t, m och r, blir ordet tamra.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som dadel