Arabiska för dadel

tamra
ﺗَﻤﺮَﺓ
dadel – femininum singular

Det arabiska ordet för dadel uttalas tamra och skrivs ﺗَﻤﺮَﺓ.

Om ljudfilerna
Kategori: mat
Ordklass: substantiv.

Så används ordet dadel

Alla bokstäver i dadel

ﺗَﻤﺮَﺓ
ﺗـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ـﺔ
 
ta
t
mim
m
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för dadel består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺗَﻤﺮَﺓ och uttalas tamra.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver