Arabiska för kvällsmat

3ashaa'
ﻋَﺸَﺎﺀ
kvällsmat – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kvällsmat uttalas 3ashaa' och skrivs ﻋَﺸَﺎﺀ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns kvällsmat i:

'a3shiya
ﺃَﻋﺸِﻴَﺔ
kvällsmat – maskulinum plural
Kategori: mat
Ordklass: substantiv.
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kvällsmat består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, shin som skrivs och uttalas sh och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i kvällsmat

ﻋَﺸَﺎﺀ
ﻋـ
ـﺸـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﺸـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺎ
 
ayn
3
shin
sh
alef
hamza
'
 
 
Det arabiska ordet för kvällsmat består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven hamza som skrivs ﺀ och uttalas '. Ordet skrivs därför ﻋَﺸَﺎﺀ och uttalas 3ashaa'.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver