Arabiska för lunch

ghadaa'
ﻏَﺪَﺍﺀ
lunch – maskulinum singular

Det arabiska ordet för lunch uttalas ghadaa' och skrivs ﻏَﺪَﺍﺀ.

Om ljudfilerna
Kategori: mat
Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lunch består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, dal som skrivs och uttalas d och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lunch

Alla bokstäver i lunch

ﻏَﺪَﺍﺀ
ﻏـ
ـﺪ
 
ﻏـ
ـﺪ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺪ
ـﺎ
 
ghayn
gh
dal
d
alef
hamza
'
 
 
Det arabiska ordet för lunch består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven hamza som skrivs ﺀ och uttalas '. Ordet skrivs därför ﻏَﺪَﺍﺀ och uttalas ghadaa'.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver