Arabiska för sjöman

baHHaar
ﺑَﺤَّﺎﺭ
sjöman – maskulinum singular

Det arabiska ordet för sjöman uttalas baHHaar och skrivs ﺑَﺤَّﺎﺭ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns sjöman i:

baHHaaruuna
ﺑَﺤَّﺎﺭُﻭﻥَ
sjöman – maskulinum plural
Kategori: yrken
Ordklass: substantiv. Mönster: yrken

Så används ordet sjöman

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sjöman består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, Ha som skrivs och uttalas H och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sjöman

Alla bokstäver i sjöman

ﺑَﺤَّﺎﺭ
ﺑـ
ـﺤـ
ـﺎ
 
ﺑـ
ـﺤـ
ـﺎ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺎ
ـﺮ
 
beh
b
Ha
H
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för sjöman består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺑَﺤَّﺎﺭ och uttalas baHHaar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för sjöman

fa33aal blir baHHaar

Vi har sett att det arabiska ordet för sjöman skrivs ﺑَﺤَّﺎﺭ och uttalas baHHaar. Ordet följer mönstret yrken. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33aal och ordets rotbokstäver är b, H och r, blir ordet baHHaar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som sjöman