Arabiska för anställa

waZZafa
ﻭَﻇَّﻒَ
anställa – dåtid han
yuwaZZifu
ﻳُﻮَﻇِّﻒُ
anställa – nutid han

Det arabiska verbet för att anställa skrivs ﻭَﻇَّﻒَ och uttalas waZZafa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻮَﻇِّﻒُ och uttalas yuwaZZifu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Kategori: arbete
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet anställa består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, Za som skrivs och uttalas Z och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med anställa

Alla bokstäver i anställa

ﻭَﻇَّﻒَ
ﻇـ
ـﻒ
 
ﻇـ
ـﻒ
 
ـﻮ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
waw
w
Za
Z
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för anställa består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ﻇـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻭَﻇَّﻒَ och uttalas waZZafa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för anställa

fa33ala blir waZZafa

Vi har sett att det arabiska ordet för anställa skrivs ﻭَﻇَّﻒَ och uttalas waZZafa. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är w, Z och f, blir ordet waZZafa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som anställa

Böjningsformer av anställa

dåtid
nutid
han
waZZafa
ﻭَﻇَّﻒَ
han - dåtid
yuwaZZifu
ﻳُﻮَﻇِّﻒُ
han - nutid
hon
waZZafat
ﻭَﻇَّﻔَﺖ
hon - dåtid
tuwaZZifu
ﺗُﻮَﻇِّﻒُ
hon - nutid
jag
waZZaftu
ﻭَﻇَّﻔﺖُ
jag - dåtid
'uwaZZifu
ﺃُﻭَﻇِّﻒُ
jag - nutid