Arabiska för journalistisk

SuHufiyy
ﺻُﺤُﻔِﻲّ
journalistisk – maskulinum singular

Det arabiska ordet för journalistisk uttalas SuHufiyy och skrivs ﺻُﺤُﻔِﻲّ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet journalistisk består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, Ha som skrivs och uttalas H och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med journalistisk

Alla bokstäver i journalistisk

ﺻُﺤُﻔِﻲّ
ﺻـ
ـﺤـ
ـﻔـ
ـﻲ
 
ﺻـ
ـﺤـ
ـﻔـ
ـﻲ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
Sad
S
Ha
H
fa
f
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för journalistisk består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺻُﺤُﻔِﻲّ och uttalas SuHufiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver