Arabiska för tidning

SaHiifa
ﺻَﺤِﻴﻔَﺔ
tidning – femininum singular

Det arabiska ordet för tidning uttalas SaHiifa och skrivs ﺻَﺤِﻴﻔَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns tidning i:

SuHuf
ﺻُﺤُﻒ
tidning – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet tidning

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tidning består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, Ha som skrivs och uttalas H och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tidning

Alla bokstäver i tidning

ﺻَﺤِﻴﻔَﺔ
ﺻـ
ـﺤـ
ـﻴـ
ـﻔـ
ـﺔ
 
ﺻـ
ـﺤـ
ـﻴـ
ـﻔـ
ـﺔ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺔ
 
Sad
S
Ha
H
ya
y
fa
f
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för tidning består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺻَﺤِﻴﻔَﺔ och uttalas SaHiifa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tidning

fa3iila blir SaHiifa

Vi har sett att det arabiska ordet för tidning skrivs ﺻَﺤِﻴﻔَﺔ och uttalas SaHiifa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iila och ordets rotbokstäver är S, H och f, blir ordet SaHiifa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tidning