Arabiska för advokat

muHaamin
ﻣُﺤَﺎﻡٍ
advokat – maskulinum singular

Det arabiska ordet för advokat uttalas muHaamin och skrivs ﻣُﺤَﺎﻡٍ.

Om ljudfilerna
Kategori: yrken
Ordklass: substantiv.

Så används ordet advokat

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet advokat består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, mim som skrivs och uttalas m och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med advokat

Alla bokstäver i advokat

ﻣُﺤَﺎﻡٍ
ﻣـ
ـﺤـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﺤـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
mim
m
Ha
H
alef
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för advokat består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m. Tecknet in. Ordet skrivs därför ﻣُﺤَﺎﻡٍ och uttalas muHaamin.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver