Arabiska för medicin

Tibb
ﻃِﺐّ
medicin – maskulinum singular

Det arabiska ordet för medicin uttalas Tibb och skrivs ﻃِﺐّ.

Om ljudfilerna
Kategori: medicin
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet medicin

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet medicin består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, beh som skrivs och uttalas b och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med medicin

Alla bokstäver i medicin

ﻃِﺐّ
ﻃـ
ـﺐ
 
ﻃـ
ـﺐ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
Ta
T
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för medicin består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻃِﺐّ och uttalas Tibb.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver