Arabiska för garn, tråd

khayT
ﺧَﻴﻂ
garn, tråd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för garn, tråd uttalas khayT och skrivs ﺧَﻴﻂ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns garn, tråd i:

khuyuuT
ﺧُﻴُﻮﻁ
garn, tråd – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet garn, tråd

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet garn, tråd består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, ya som skrivs och uttalas y och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med garn, tråd

Alla bokstäver i garn, tråd

ﺧَﻴﻂ
ﺧـ
ـﻴـ
ـﻂ
 
ﺧـ
ـﻴـ
ـﻂ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
kha
kh
ya
y
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för garn, tråd består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻂ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧَﻴﻂ och uttalas khayT.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver