Arabiska för restaurang

maT3am
ﻣَﻄﻌَﻢ
restaurang – maskulinum singular

Det arabiska ordet för restaurang uttalas maT3am och skrivs ﻣَﻄﻌَﻢ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns restaurang i:

maTaa3im
ﻣَﻄَﺎﻋِﻢ
restaurang – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet restaurang består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, ayn som skrivs och uttalas 3 och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med restaurang

Alla bokstäver i restaurang

ﻣَﻄﻌَﻢ
ﻣـ
ـﻄـ
ـﻌـ
ـﻢ
 
ﻣـ
ـﻄـ
ـﻌـ
ـﻢ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
mim
m
Ta
T
ayn
3
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för restaurang består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻄﻌَﻢ och uttalas maT3am.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för restaurang

maf3al blir maT3am

Vi har sett att det arabiska ordet för restaurang skrivs ﻣَﻄﻌَﻢ och uttalas maT3am. Ordet följer mönstret plats- och tidsnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3al och ordets rotbokstäver är T, 3 och m, blir ordet maT3am.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som restaurang