Arabiska för smaklig

Ta3im
ﻃَﻌِﻢ
smaklig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för smaklig uttalas Ta3im och skrivs ﻃَﻌِﻢ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns smaklig i:

Tu3uum
ﻃُﻌُﻮﻡ
smaklig – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet smaklig består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, ayn som skrivs och uttalas 3 och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med smaklig

Alla bokstäver i smaklig

ﻃَﻌِﻢ
ﻃـ
ـﻌـ
ـﻢ
 
ﻃـ
ـﻌـ
ـﻢ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
Ta
T
ayn
3
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för smaklig består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻃَﻌِﻢ och uttalas Ta3im.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för smaklig

fa3il blir Ta3im

Vi har sett att det arabiska ordet för smaklig skrivs ﻃَﻌِﻢ och uttalas Ta3im. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3il och ordets rotbokstäver är T, 3 och m, blir ordet Ta3im.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som smaklig