Arabiska för smaka

Ta3ima
ﻃَﻌِﻢَ
smaka – dåtid han
yaT3amu
ﻳَﻄﻌَﻢُ
smaka – nutid han

Det arabiska verbet för att smaka skrivs ﻃَﻌِﻢَ och uttalas Ta3ima i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻄﻌَﻢُ och uttalas yaT3amu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet smaka består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, ayn som skrivs och uttalas 3 och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med smaka

Alla bokstäver i smaka

ﻃَﻌِﻢَ
ﻃـ
ـﻌـ
ـﻢ
 
ﻃـ
ـﻌـ
ـﻢ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
Ta
T
ayn
3
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för smaka består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻃَﻌِﻢَ och uttalas Ta3ima.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för smaka

fa3ila blir Ta3ima

Vi har sett att det arabiska ordet för smaka skrivs ﻃَﻌِﻢَ och uttalas Ta3ima. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ila och ordets rotbokstäver är T, 3 och m, blir ordet Ta3ima.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som smaka

Böjningsformer av smaka

dåtid
nutid
han
Ta3ima
ﻃَﻌِﻢَ
han - dåtid
yaT3amu
ﻳَﻄﻌَﻢُ
han - nutid
hon
Ta3imat
ﻃَﻌِﻤَﺖ
hon - dåtid
taT3amu
ﺗَﻄﻌَﻢُ
hon - nutid
jag
Ta3imtu
ﻃَﻌِﻤﺖُ
jag - dåtid
'aT3amu
ﺃَﻃﻌَﻢُ
jag - nutid