Arabiska för te

shaay
ﺷَﺎﻱ
te – maskulinum singular

Det arabiska ordet för te uttalas shaay och skrivs ﺷَﺎﻱ.

Om ljudfilerna
Kategori: dryck
Ordklass: substantiv.

Så används ordet te

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Alla bokstäver i te

ﺷَﺎﻱ
ﺷـ
ـﺎ
 
ﺷـ
ـﺎ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺎ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
shin
sh
alef
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för te består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ya som skrivs ﻱ och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺷَﺎﻱ och uttalas shaay.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver