Arabiska för varg

dhi'b
ﺫِﺋﺐ
varg – maskulinum singular

Det arabiska ordet för varg uttalas dhi'b och skrivs ﺫِﺋﺐ.

Om ljudfilerna
Kategori: zoologi
Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet varg består av de arabiska bokstäverna dhal som skrivs och uttalas dh, alif hamza som skrivs och uttalas ' och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i varg

ﺫِﺋﺐ
ﺋـ
ـﺐ
 
ﺋـ
ـﺐ
 
ـﺬ
ﺋـ
ـﺌـ
ـﺊ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
dhal
dh
'
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för varg består av: Bokstaven dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven som skrivs ﺉ (här som ﺋـ ) och uttalas '. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b. Ordet skrivs därför ﺫِﺋﺐ och uttalas dhi'b.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver