Arabiska för mandel

lawza
ﻟَﻮﺯَﺓ
mandel – femininum singular

Det arabiska ordet för mandel uttalas lawza och skrivs ﻟَﻮﺯَﺓ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns mandel i:

lawz
ﻟَﻮﺯ
mandel – femininum plural
Kategori: mat
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet mandel

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet mandel består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, waw som skrivs och uttalas w och zayn som skrivs och uttalas z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med mandel

Alla bokstäver i mandel

ﻟَﻮﺯَﺓ
ﻟـ
ـﻮ
 
ﻟـ
ـﻮ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﻮ
ـﺰ
ـﺔ
 
lam
l
waw
w
zayn
z
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för mandel består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻟَﻮﺯَﺓ och uttalas lawza.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för mandel

fa3la blir lawza

Vi har sett att det arabiska ordet för mandel skrivs ﻟَﻮﺯَﺓ och uttalas lawza. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är l, w och z, blir ordet lawza.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som mandel