Arabiska för gam, örn

nasr
ﻧَﺴﺮ
gam, örn – maskulinum singular

Det arabiska ordet för gam, örn uttalas nasr och skrivs ﻧَﺴﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns gam, örn i:

nusuur
ﻧُﺴُﻮﺭ
gam, örn – maskulinum plural
Kategori: zoologi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gam, örn består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, sin som skrivs och uttalas s och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i gam, örn

ﻧَﺴﺮ
ﻧـ
ـﺴـ
ـﺮ
 
ﻧـ
ـﺴـ
ـﺮ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺮ
 
nun
n
sin
s
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för gam, örn består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧَﺴﺮ och uttalas nasr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för gam, örn

fa3l blir nasr

Vi har sett att det arabiska ordet för gam, örn skrivs ﻧَﺴﺮ och uttalas nasr. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är n, s och r, blir ordet nasr.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som gam, örn