Arabiska för bikupa

manHal
ﻣَﻨﺤَﻞ
bikupa – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bikupa uttalas manHal och skrivs ﻣَﻨﺤَﻞ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns bikupa i:

manaaHil
ﻣَﻨَﺎﺣِﻞ
bikupa – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bikupa består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs ﻥ och uttalas n, Ha som skrivs ﺡ och uttalas H och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bikupa

Alla bokstäver i bikupa

ﻣَﻨﺤَﻞ
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺤـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺤـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
nun
n
Ha
H
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för bikupa består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻨﺤَﻞ och uttalas manHal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bikupa

maf3al blir manHal

Vi har sett att det arabiska ordet för bikupa skrivs ﻣَﻨﺤَﻞ och uttalas manHal. Ordet följer mönstret plats- och tidsnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3al och ordets rotbokstäver är n, H och l, blir ordet manHal.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bikupa