Arabiska för leopard, tiger

namir
ﻧَﻤِﺮ
leopard, tiger – maskulinum singular

Det arabiska ordet för leopard, tiger uttalas namir och skrivs ﻧَﻤِﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns leopard, tiger i:

numuur
ﻧُﻤُﻮﺭ
leopard, tiger – maskulinum plural
Kategori: zoologi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet leopard, tiger

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet leopard, tiger består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, mim som skrivs och uttalas m och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med leopard, tiger

Alla bokstäver i leopard, tiger

ﻧَﻤِﺮ
ﻧـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﻧـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
 
nun
n
mim
m
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för leopard, tiger består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧَﻤِﺮ och uttalas namir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för leopard, tiger

fa3il blir namir

Vi har sett att det arabiska ordet för leopard, tiger skrivs ﻧَﻤِﺮ och uttalas namir. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3il och ordets rotbokstäver är n, m och r, blir ordet namir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som leopard, tiger