Arabiska för tupp

diik
ﺩِﻳﻚ
tupp – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tupp uttalas diik och skrivs ﺩِﻳﻚ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns tupp i:

duyuuk
ﺩُﻳُﻮﻙ
tupp – maskulinum plural
Kategori: zoologi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet tupp

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tupp består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, ya som skrivs och uttalas y och kaf som skrivs och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i tupp

ﺩِﻳﻚ
ﻳـ
ـﻚ
 
ﻳـ
ـﻚ
 
ـﺪ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
dal
d
ya
y
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för tupp består av: Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻚ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺩِﻳﻚ och uttalas diik.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver