Arabiska för igelkott

qunfudh
ﻗُﻨﻔُﺬ
igelkott – maskulinum singular

Det arabiska ordet för igelkott uttalas qunfudh och skrivs ﻗُﻨﻔُﺬ.

Kategori: zoologi
Ordklass: substantiv.

Alla bokstäver i igelkott

ﻗُﻨﻔُﺬ
ﻗـ
ـﻨـ
ـﻔـ
ـﺬ
 
ﻗـ
ـﻨـ
ـﻔـ
ـﺬ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺬ
 
qaf
q
nun
n
fa
f
dhal
dh
 
 
Det arabiska ordet för igelkott består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven dhal som skrivs ﺫ (här som ـﺬ ) och uttalas dh. Ordet skrivs därför ﻗُﻨﻔُﺬ och uttalas qunfudh.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver