Arabiska för björn

dubb
ﺩُﺏّ
björn – maskulinum singular

Det arabiska ordet för björn uttalas dubb och skrivs ﺩُﺏّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns björn i:

dibaab
ﺩِﺑَﺎﺏ
björn – maskulinum plural
Kategori: zoologi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet björn

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet björn består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, beh som skrivs och uttalas b och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med björn

Alla bokstäver i björn

ﺩُﺏّ
 
 
ـﺪ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
dal
d
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för björn består av: Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺩُﺏّ och uttalas dubb.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver