Arabiska för sköldpadda

sulHufaa
ﺳُﻠﺤُﻔَﺎﺓ
sköldpadda – femininum singular

Det arabiska ordet för sköldpadda uttalas sulHufaa och skrivs ﺳُﻠﺤُﻔَﺎﺓ.

Om ljudfilerna
Kategori: zoologi
Ordklass: substantiv.

Alla bokstäver i sköldpadda

ﺳُﻠﺤُﻔَﺎﺓ
ﺳـ
ـﻠـ
ـﺤـ
ـﻔـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﻠـ
ـﺤـ
ـﻔـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺎ
ـﺔ
 
sin
s
lam
l
Ha
H
fa
f
alef
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för sköldpadda består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺳُﻠﺤُﻔَﺎﺓ och uttalas sulHufaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver