Arabiska för sallat

khassa
ﺧَﺴَّﺔ
sallat – femininum singular

Det arabiska ordet för sallat uttalas khassa och skrivs ﺧَﺴَّﺔ.

Om ljudfilerna
Kategori: mat
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet sallat

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sallat består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, sin som skrivs och uttalas s och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sallat

Alla bokstäver i sallat

ﺧَﺴَّﺔ
ﺧـ
ـﺴـ
ـﺔ
 
ﺧـ
ـﺴـ
ـﺔ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺔ
 
kha
kh
sin
s
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för sallat består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺧَﺴَّﺔ och uttalas khassa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver