Böjningsformer av verbet 'att minska, reducera'


nutid
dåtid
subjunktiv
jussiv
jag
'akhussu
أَخُسُّ
jag - nutid
khasastu
خَسَستُ
jag - dåtid
'akhussa
أَخُسَّ
jag - subjunktiv
'akhussa
أَخُسَّ
jag - jussiv
du (m)
takhussu
تَخُسُّ
du (m) - nutid
khasasta
خَسَستَ
du (m) - dåtid
takhussa
تَخُسَّ
du (m) - subjunktiv
takhussa
تَخُسَّ
du (m) - jussiv
du (f)
takhussiina
تَخُسِّينَ
du (f) - nutid
khasasti
خَسَستِ
du (f) - dåtid
takhussii
تَخُسِّي
du (f) - subjunktiv
takhussii
تَخُسِّي
du (f) - jussiv
han
yakhussu
يَخُسُّ
han - nutid
khassa
خَسَّ
han - dåtid
yakhussa
يَخُسَّ
han - subjunktiv
yakhussa
يَخُسَّ
han - jussiv
hon
takhussu
تَخُسُّ
hon - nutid
khassat
خَسَّت
hon - dåtid
takhussa
تَخُسَّ
hon - subjunktiv
takhussa
تَخُسَّ
hon - jussiv
vi
nakhussu
نَخُسُّ
vi - nutid
khasasnaa
خَسَسنَا
vi - dåtid
nakhussa
نَخُسَّ
vi - subjunktiv
nakhussa
نَخُسَّ
vi - jussiv
ni (m)
takhussuuna
تَخُسُّونَ
ni (m) - nutid
khasastum
خَسَستُم
ni (m) - dåtid
takhussuu
تَخُسُّوا
ni (m) - subjunktiv
takhussuu
تَخُسُّوا
ni (m) - jussiv
ni (f)
takhsusna
تَخسُسنَ
ni (f) - nutid
khasastunna
خَسَستُنَّ
ni (f) - dåtid
takhsusna
تَخسُسنَ
ni (f) - subjunktiv
takhsusna
تَخسُسنَ
ni (f) - jussiv
de (m)
yakhussuuna
يَخُسُّونَ
de (m) - nutid
khassuu
خَسُّوا
de (m) - dåtid
yakhussuu
يَخُسُّوا
de (m) - subjunktiv
yakhussuu
يَخُسُّوا
de (m) - jussiv
de (f)
yakhsusna
يَخسُسنَ
de (f) - nutid
khasasna
خَسَسنَ
de (f) - dåtid
yakhsusna
يَخسُسنَ
de (f) - subjunktiv
yakhsusna
يَخسُسنَ
de (f) - jussiv
ni två
takhussaani
تَخُسَّانِ
ni två - nutid
khasastumaa
خَسَستُمَا
ni två - dåtid
takhussaa
تَخُسَّا
ni två - subjunktiv
takhussaa
تَخُسَّا
ni två - jussiv
de två (m)
yakhussaani
يَخُسَّانِ
de två (m) - nutid
khasasaa
خَسَسَا
de två (m) - dåtid
yakhussaa
يَخُسَّا
de två (m) - subjunktiv
yakhussaa
يَخُسَّا
de två (m) - jussiv
de två (f)
takhussaani
تَخُسَّانِ
de två (f) - nutid
khasasataa
خَسَسَتَا
de två (f) - dåtid
takhussaa
تَخُسَّا
de två (f) - subjunktiv
takhussaa
تَخُسَّا
de två (f) - jussiv

Imperativ

du (m)
khussa
خُسَّ
du (m) - imperativ
du (f)
khussii
خُسِّي
du (f) - imperativ
du (dual)
khussaa
خُسَّا
du (dual) - imperativ
ni (m)
khussuu
خُسُّوا
ni (m) - imperativ
ni (f)
'ukhsusna
أُخسُسنَ
ni (f) - imperativ

Verb i dåtid böjs genom att slutet ändras.

Verb i nutid böjs genom att både början och slutet av ordet ändras.

Den vanligaste nutidsformen är imperfekt indikativ, den kallas jag bara nutid i tabellen ovan.

Subjunktiv (som även kallas imperfekt subjunkiv) används efter subjunktivpartiklarna att och kommer inte att.

Jussiv (som även kallas imperfekt jussiv) används bland annat efter partikeln lam för att negera dåtid.

Imperativ används vid uppmaningar.