Arabiska för extas, musikalisk förtjusning

Tarab
ﻃَﺮَﺏ
extas, musikalisk förtjusning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för extas, musikalisk förtjusning uttalas Tarab och skrivs ﻃَﺮَﺏ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet extas, musikalisk förtjusning består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, ra som skrivs och uttalas r och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med extas, musikalisk förtjusning

Alla bokstäver i extas, musikalisk förtjusning

ﻃَﺮَﺏ
ﻃـ
ـﺮ
 
ﻃـ
ـﺮ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
Ta
T
ra
r
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för extas, musikalisk förtjusning består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻃَﺮَﺏ och uttalas Tarab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för extas, musikalisk förtjusning

fa3al blir Tarab

Vi har sett att det arabiska ordet för extas, musikalisk förtjusning skrivs ﻃَﺮَﺏ och uttalas Tarab. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är T, r och b, blir ordet Tarab.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som extas, musikalisk förtjusning