Arabiska för hjälpa

3aawana
ﻋَﺎﻭَﻥَ
hjälpa – dåtid han
yu3aawinu
ﻳُﻌَﺎﻭِﻥُ
hjälpa – nutid han

Det arabiska verbet för att hjälpa skrivs ﻋَﺎﻭَﻥَ och uttalas 3aawana i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻌَﺎﻭِﻥُ och uttalas yu3aawinu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hjälpa består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, waw som skrivs och uttalas w och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hjälpa

Alla bokstäver i hjälpa

ﻋَﺎﻭَﻥَ
ﻋـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
ـﻮ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
ayn
3
alef
waw
w
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för hjälpa består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﺎﻭَﻥَ och uttalas 3aawana.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hjälpa

faa3ala blir 3aawana

Vi har sett att det arabiska ordet för hjälpa skrivs ﻋَﺎﻭَﻥَ och uttalas 3aawana. Ordet följer mönstret verb form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ala och ordets rotbokstäver är 3, w och n, blir ordet 3aawana.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hjälpa

Böjningsformer av hjälpa

dåtid
nutid
han
3aawana
ﻋَﺎﻭَﻥَ
han - dåtid
yu3aawinu
ﻳُﻌَﺎﻭِﻥُ
han - nutid
hon
3aawanat
ﻋَﺎﻭَﻧَﺖ
hon - dåtid
tu3aawinu
ﺗُﻌَﺎﻭِﻥُ
hon - nutid
jag
3aawantu
ﻋَﺎﻭَﻧﺖُ
jag - dåtid
'u3aawinu
ﺃُﻋَﺎﻭِﻥُ
jag - nutid