Arabiska för samarbeta

ta3aawana
ﺗَﻌَﺎﻭَﻥَ
samarbeta – dåtid han
yata3aawanu
ﻳَﺘَﻌَﺎﻭَﻥُ
samarbeta – nutid han

Det arabiska verbet för att samarbeta skrivs ﺗَﻌَﺎﻭَﻥَ och uttalas ta3aawana i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻌَﺎﻭَﻥُ och uttalas yata3aawanu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet samarbeta består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, waw som skrivs och uttalas w och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med samarbeta

Alla bokstäver i samarbeta

ﺗَﻌَﺎﻭَﻥَ
ﺗـ
ـﻌـ
ـﺎ
 
ﺗـ
ـﻌـ
ـﺎ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
ـﻮ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
ta
t
ayn
3
alef
waw
w
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för samarbeta består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻌَﺎﻭَﻥَ och uttalas ta3aawana.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för samarbeta

tafaa3ala blir ta3aawana

Vi har sett att det arabiska ordet för samarbeta skrivs ﺗَﻌَﺎﻭَﻥَ och uttalas ta3aawana. Ordet följer mönstret verb form 6. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafaa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafaa3ala och ordets rotbokstäver är 3, w och n, blir ordet ta3aawana.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som samarbeta

Böjningsformer av samarbeta

dåtid
nutid
han
ta3aawana
ﺗَﻌَﺎﻭَﻥَ
han - dåtid
yata3aawanu
ﻳَﺘَﻌَﺎﻭَﻥُ
han - nutid
hon
ta3aawanat
ﺗَﻌَﺎﻭَﻧَﺖ
hon - dåtid
tata3aawanu
ﺗَﺘَﻌَﺎﻭَﻥُ
hon - nutid
jag
ta3aawantu
ﺗَﻌَﺎﻭَﻧﺖُ
jag - dåtid
'ata3aawanu
ﺃَﺗَﻌَﺎﻭَﻥُ
jag - nutid