Arabiska för sprida ut, vara glad, vika ut

inbasaTa
ﺍِﻧﺒَﺴَﻂَ
sprida ut, vara glad, vika ut – dåtid han
yanbasiTu
ﻳَﻨﺒَﺴِﻂُ
sprida ut, vara glad, vika ut – nutid han

Det arabiska verbet för att sprida ut, vara glad, vika ut skrivs ﺍِﻧﺒَﺴَﻂَ och uttalas inbasaTa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻨﺒَﺴِﻂُ och uttalas yanbasiTu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sprida ut, vara glad, vika ut består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, sin som skrivs och uttalas s och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sprida ut, vara glad, vika ut

Alla bokstäver i sprida ut, vara glad, vika ut

ﺍِﻧﺒَﺴَﻂَ
ﻧـ
ـﺒـ
ـﺴـ
ـﻂ
 
ﻧـ
ـﺒـ
ـﺴـ
ـﻂ
 
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
alef
nun
n
beh
b
sin
s
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för sprida ut, vara glad, vika ut består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻂ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﻧﺒَﺴَﻂَ och uttalas inbasaTa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för sprida ut, vara glad, vika ut

infa3ala blir inbasaTa

Vi har sett att det arabiska ordet för sprida ut, vara glad, vika ut skrivs ﺍِﻧﺒَﺴَﻂَ och uttalas inbasaTa. Ordet följer mönstret verb form 7. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen infa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är infa3ala och ordets rotbokstäver är b, s och T, blir ordet inbasaTa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som sprida ut, vara glad, vika ut

Böjningsformer av sprida ut, vara glad, vika ut

dåtid
nutid
han
inbasaTa
ﺍِﻧﺒَﺴَﻂَ
han - dåtid
yanbasiTu
ﻳَﻨﺒَﺴِﻂُ
han - nutid
hon
inbasaTat
ﺍِﻧﺒَﺴَﻄَﺖ
hon - dåtid
tanbasiTu
ﺗَﻨﺒَﺴِﻂُ
hon - nutid
jag
inbasaTtu
ﺍِﻧﺒَﺴَﻄﺖُ
jag - dåtid
'anbasiTu
ﺃَﻧﺒَﺴِﻂُ
jag - nutid