Arabiska för gå sönder

inkasara
ﺍِﻧﻜَﺴَﺮَ
gå sönder – dåtid han
yankasiru
ﻳَﻨﻜَﺴِﺮُ
gå sönder – nutid han

Det arabiska verbet för att gå sönder skrivs ﺍِﻧﻜَﺴَﺮَ och uttalas inkasara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻨﻜَﺴِﺮُ och uttalas yankasiru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet gå sönder

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gå sönder består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, sin som skrivs och uttalas s och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med gå sönder

Alla bokstäver i gå sönder

ﺍِﻧﻜَﺴَﺮَ
ﻧـ
ـﻜـ
ـﺴـ
ـﺮ
 
ﻧـ
ـﻜـ
ـﺴـ
ـﺮ
 
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺮ
 
alef
nun
n
kaf
k
sin
s
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för gå sönder består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﻧﻜَﺴَﺮَ och uttalas inkasara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för gå sönder

infa3ala blir inkasara

Vi har sett att det arabiska ordet för gå sönder skrivs ﺍِﻧﻜَﺴَﺮَ och uttalas inkasara. Ordet följer mönstret verb form 7. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen infa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är infa3ala och ordets rotbokstäver är k, s och r, blir ordet inkasara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som gå sönder

Böjningsformer av gå sönder

dåtid
nutid
han
inkasara
ﺍِﻧﻜَﺴَﺮَ
han - dåtid
yankasiru
ﻳَﻨﻜَﺴِﺮُ
han - nutid
hon
inkasarat
ﺍِﻧﻜَﺴَﺮَﺕ
hon - dåtid
tankasiru
ﺗَﻨﻜَﺴِﺮُ
hon - nutid
jag
inkasartu
ﺍِﻧﻜَﺴَﺮﺕُ
jag - dåtid
'ankasiru
ﺃَﻧﻜَﺴِﺮُ
jag - nutid